Saturday, February 4, 2012

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN RPH DUNIA MUZIK KSSR TAHUN 2

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

RPH DUNIA MUZIK KSSR TAHUN 2

KUMPULAN 4

Mata Pelajaran dan

Kelas

Dunia Muzik

Tahun 2

Tajuk/tema

Mulanya Di Sini/tempo

Masa

30 Minit

Standard Pengajaran

1.2.2

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat :

1.Memainkan perkusi mengikut tempo

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

1.Menyanyikan lagu Bunyi Perkusi sambil menepuk detik( CD 1 TRACK 5 )

2.Menyanyi lagu sambil menepuk tangan mengikut ikon( CD 1 TRACK 5 )

3.menyanyikan lagu sambil memainkan perkusi mengikut ikon( CD 1 TRACK 5 )

Elemen Merentas Kurikulum (EMK )

Kreativiti

Bahan Bantu Belajar

CD 1 track 5,radio

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran

Menyanyi mengikut tempo

Refleksi

80% pelajar dapat memainkan perkusi mengikut tempo

20% pelajar belum menguasai kemahiran memainkan perkusi mengikut tempo

Tindakan susulan: Pengukuhan kemahiran memain perkusi mengikut tempo dengan bimbingan guru.

No comments: