Monday, November 5, 2012

KSSR PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH RENDAHKSSR PENDIDIKAN JASMANI
SEKOLAH RENDAH
APLIKASI PROSES KREATIF TERARAH 4 FASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANSEPTEMBER 2011

MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2
MODUL KEMAHIRAN
Masa:             30 minit
Tajuk:            Gerak Edar Gurau Senda
Standard Pembelajaran :

1.5.1  Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor
          mengikut tempo.
2.4.1  Membezakan kelajuan pergerakan yang sesuai mengikut tempo.
5.2.1  Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.

Objektif Pembelajaran:
Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut irama.

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran:
1.  Memanaskan badan mengikut muzik.
2.  Merancang dan melaksanakan pergerakan mengikut irama.
3.  Persembahan.
4.  Menyejukkan badan.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Kreativiti

Bahan Bantu Belajar
CD Lagu KSSR Muzik Tahun 1 Trek 7 : Siapa Gurau Senda, pemain CD atau perkusi
Penilaian Pengajaran Dan Pembelajaran:
Senarai semak tentang kebolehan murid bergerakan mengikut tempo.

Refleksi :
-------- bilangan murid yang dapat melakukan pergerakan.
---------bilangan murid yang tidak dapat melakukan pergerakan dan guru memberi aktiviti pemulihan semasa pengajaran dan pembelajaran.
FASA

CADANGAN AKTIVITI
Fasa Persediaan
PemerhatianAnalisis

1.     Murid mendengar lagu ”Siapa gurau senda” sambil menepuk tangan mengikut detik lagu.

2.     Murid memerhati pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor yang ditunjukkan oleh guru berdasar lagu ”Siapa gurau senda” mengikut tempo.
a.    Namakan pergerakan lokomotor yang kamu lihat?
b.    Namakan pergerakan bukan lokomotor yang kamu lihat?

c.    Murid melakukan pergerakan yang ditunjukkan oleh guru.

Fasa Imaginasi
Penjanaan Idea

Sintesis Idea

1.    Murid dalam kumpulan merancang formasi pergerakan berirama berdasarkan lagu ”Siapa gurau senda” mengikut tempo.
a.    Mengapa kamu pilih pergerakan tersebut?


2.    Guru membimbing murid semasa merancang formasi pergerakan.
a.    Apakah laluan pergerakan yang kamu pilih?
b.    Apakah arah pergerakan yang kamu pilih?
c.    Cuba kamu lakar arah pergerakan kamu di atas lantai.

Fasa Perkembangan
PenambahbaikanPenilaian


1.    Murid dalam kumpulan membuat persembahan formasi pergerakan berirama yang telah dirancang.

2.    Murid dari kumpulan lain menilai hasil persembahan kumpulan rakan mereka.

Fasa Tindakan
PelaksanaanAmalan Berterusan

1.    Guru dan murid berbincang sebab-sebab mengapa ada kumpulan mendapat markah yang tinggi.

2.    Murid melakukan kemahiran pergerakan berirama semasa waktu senggang di rumah.


SENARAI SEMAK        
Bil.
Kumpulan
Bergerak mengikut tempo
Pergerakan lokomotor yang berbeza
Penglibatan ahli kumpulan
Keseragaman
Jumlah
Ya
(5)
Tidak
Ya
(5)
Tidak
Ya
(5)
Tidak

Ya
(5)
Tidak
MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2
MODUL KEMAHIRAN
Masa: 30 minit

Tajuk: Sayangi Jantung Anda

Standard Pembelajaran:
3.2.1    Melakukan senaman yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik  dalam
            jangka masa yang ditetapkan.
4.2.3    Memerihal degupan jantung dan kadar pernafasan semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.2.2    Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Objektif Pembelajaran:
Berkebolehan melakukan aktiviti yang membina kapasiti aerobik.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
1.    Memanaskan badan dengan permainan Cabut Ekor.
2.    Merancang dan melaksanakan permainan yang meningkatkan kapasiti aerobic.
3.    Permainan kecil Kumpul Harta.
4.    Menyejukkan badan.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK): Kreativiti

Bahan Bantu Belajar:
Kad pergerakan lokomotor, gelung berwarna biru dan merah, skital dan borang Uji Diri.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Borang Uji Diri tentang tahap kemampuan kapasiti aerobik murid.

Refleksi:

…. bilangan murid yang dapat melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik.

… .bilangan murid yang tidak dapat melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik.


FASA
CADANGAN AKTIVITI
Fasa Persediaan
Pemerhatian


Analisis

1.    Guru menyediakan stesen pergerakan mengikut konsep sistem peredaran darah manusia.

2.    Murid memerhati stesen pergerakan sambil membaca kad pada stesen-stesen tersebut.

3.    Murid melakukan pergerakan mengikut arahan pada kad yang terdapat di setiap stesen.

a.    Stesen manakah yang paling kamu suka?
b.    Stesen manakah kamu rasa tercungap-cungap?
c.    Mengapa kamu rasa tercungap-cungap di stesen tersebut?
Fasa Imaginasi
Penjanaan Idea


Sintesis Idea

1.    Murid dalam kumpulan merancang permainan yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik.

2.    Guru membimbing murid semasa merancang permainan dengan menekankan bahawa jangkamasa permainan adalah selama dua hingga tiga minit dan dilakukan secara berterusan dapat meningkatkan kapasiti aerobik.

a.    Apakah nama permainan yang kamu rancang?
b.    Bagaimanakah cara untuk bermain permainan tersebut?
Fasa Perkembangan
Penambahbaikan


Penilaian

1.     Murid dalam kumpulan bermain permainan yang  telah
    dirancang.

2.     Murid menilai tahap kemampuan kapasiti aerobik diri
      sendiri dengan menggunakan borang Uji Diri.

Fasa Tindakan
Pelaksanaan

Amalan Berterusan

1.    Guru dan murid berbincang tentang keperluan mempunyai jantung yang sihat dapat mengekalkan kesihatan diri.

Siapakah yang bersenam bersama-sama keluarga pada waktu petang?

2.    Murid bermain permainan yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik tiga kali seminggu sebagai amalan untuk mengekalkan tahap kecergasan fizikal dan kesihatan.

Text Box: UJI DIRI
 

Nama : .......................................                                         Tarikh : ...................
Kelas : .......................................
CABARAN JANTUNG
Warnakan pada petak skala berdasarkan kadar pernafasan, kadar nadi dan peluh sebaik sahaja melakukan aktiviti.
1.    Description: hurufPernafasan :
           BIASA                  CEPAT                 TERCUNGAP-CUNGAP


2.    Degupan Jantung :


                             PERLAHAN                                                   CEPAT


3.    Peluh :
                    TIADA                            BANYAK                             SEDIKIT                                          
  

KSSR PENDIDIKAN JASMANI
SEKOLAH RENDAH
APLIKASI PROSES KREATIF TERARAH 4 FASA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANSEPTEMBER 2011

MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2
MODUL KEMAHIRAN
Masa:             30 minit
Tajuk:            Gerak Edar Gurau Senda
Standard Pembelajaran :

1.5.1  Melakukan rangkaian pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor
          mengikut tempo.
2.4.1  Membezakan kelajuan pergerakan yang sesuai mengikut tempo.
5.2.1  Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.

Objektif Pembelajaran:
Berkebolehan melakukan pelbagai corak pergerakan mengikut irama.

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran:
1.  Memanaskan badan mengikut muzik.
2.  Merancang dan melaksanakan pergerakan mengikut irama.
3.  Persembahan.
4.  Menyejukkan badan.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : Kreativiti

Bahan Bantu Belajar
CD Lagu KSSR Muzik Tahun 1 Trek 7 : Siapa Gurau Senda, pemain CD atau perkusi
Penilaian Pengajaran Dan Pembelajaran:
Senarai semak tentang kebolehan murid bergerakan mengikut tempo.

Refleksi :
-------- bilangan murid yang dapat melakukan pergerakan.
---------bilangan murid yang tidak dapat melakukan pergerakan dan guru memberi aktiviti pemulihan semasa pengajaran dan pembelajaran.
FASA

CADANGAN AKTIVITI
Fasa Persediaan
PemerhatianAnalisis

1.     Murid mendengar lagu ”Siapa gurau senda” sambil menepuk tangan mengikut detik lagu.

2.     Murid memerhati pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor yang ditunjukkan oleh guru berdasar lagu ”Siapa gurau senda” mengikut tempo.
a.    Namakan pergerakan lokomotor yang kamu lihat?
b.    Namakan pergerakan bukan lokomotor yang kamu lihat?

c.    Murid melakukan pergerakan yang ditunjukkan oleh guru.

Fasa Imaginasi
Penjanaan Idea

Sintesis Idea

1.    Murid dalam kumpulan merancang formasi pergerakan berirama berdasarkan lagu ”Siapa gurau senda” mengikut tempo.
a.    Mengapa kamu pilih pergerakan tersebut?


2.    Guru membimbing murid semasa merancang formasi pergerakan.
a.    Apakah laluan pergerakan yang kamu pilih?
b.    Apakah arah pergerakan yang kamu pilih?
c.    Cuba kamu lakar arah pergerakan kamu di atas lantai.

Fasa Perkembangan
PenambahbaikanPenilaian


1.    Murid dalam kumpulan membuat persembahan formasi pergerakan berirama yang telah dirancang.

2.    Murid dari kumpulan lain menilai hasil persembahan kumpulan rakan mereka.

Fasa Tindakan
PelaksanaanAmalan Berterusan

1.    Guru dan murid berbincang sebab-sebab mengapa ada kumpulan mendapat markah yang tinggi.

2.    Murid melakukan kemahiran pergerakan berirama semasa waktu senggang di rumah.


SENARAI SEMAK        
Bil.
Kumpulan
Bergerak mengikut tempo
Pergerakan lokomotor yang berbeza
Penglibatan ahli kumpulan
Keseragaman
Jumlah
Ya
(5)
Tidak
Ya
(5)
Tidak
Ya
(5)
Tidak

Ya
(5)
Tidak
MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2
MODUL KEMAHIRAN
Masa: 30 minit

Tajuk: Sayangi Jantung Anda

Standard Pembelajaran:
3.2.1    Melakukan senaman yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik  dalam
            jangka masa yang ditetapkan.
4.2.3    Memerihal degupan jantung dan kadar pernafasan semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.2.2    Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Objektif Pembelajaran:
Berkebolehan melakukan aktiviti yang membina kapasiti aerobik.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
1.    Memanaskan badan dengan permainan Cabut Ekor.
2.    Merancang dan melaksanakan permainan yang meningkatkan kapasiti aerobic.
3.    Permainan kecil Kumpul Harta.
4.    Menyejukkan badan.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK): Kreativiti

Bahan Bantu Belajar:
Kad pergerakan lokomotor, gelung berwarna biru dan merah, skital dan borang Uji Diri.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Borang Uji Diri tentang tahap kemampuan kapasiti aerobik murid.

Refleksi:

…. bilangan murid yang dapat melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik.

… .bilangan murid yang tidak dapat melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik.


FASA
CADANGAN AKTIVITI
Fasa Persediaan
Pemerhatian


Analisis

1.    Guru menyediakan stesen pergerakan mengikut konsep sistem peredaran darah manusia.

2.    Murid memerhati stesen pergerakan sambil membaca kad pada stesen-stesen tersebut.

3.    Murid melakukan pergerakan mengikut arahan pada kad yang terdapat di setiap stesen.

a.    Stesen manakah yang paling kamu suka?
b.    Stesen manakah kamu rasa tercungap-cungap?
c.    Mengapa kamu rasa tercungap-cungap di stesen 

No comments: